2 minuty čtení

Bitcoin halving

Pravidelný proces snižování množství odměny za těžbu kryptoměn, tedy snižování množství nově vytvořených mincí dané kryptoměny.

Kryptoměny vznikají a dostávají se do oběhu díky procesu těžby (případně validování u proof of stake). Nové kryptoměnové mince jsou tak odměnou za těžební proces. Množství odměny však není vždy za celou dobu existence dané kryptoměny stejné. U Bitcoinu jsou odměny ve formě nových mincí pevně nastavené už od začátku vzniku sítě. Jejich množství se pravidelně snižuje o polovinu po každém 210 000. vytěženém bloku. Nastává to obvykle každé čtyři roky. Odměna za těžbu se tak u Bitcoinu každé čtyři roky snižuje o polovinu. První 4 roky byla odměna za vytěžení jednoho bloku 50 BTC, poté odměna klesla na 25 BTC, do roku 2019 byla odměna 12,5 BTC a aktuálně je na hodnotě 6,25. Další halving nastane v březnu 2024 a odměna bude 3,125 BTC. Přesný datum naleznete zde.

Halving, neboli půlení, je pevně zakódován v softwaru Bitcoinu a probíhá zcela automaticky, právě po 210 000. vytěženém bloku. Halving probíhá i na jiných PoW kryptoměnách, akorát má trochu jiné parametry specifické pro danou kryptoměnu.

Toto půlení může mít za následek i zvýšení poptávky po kryptoměně a růst její ceny.

Seznam kapitol: