1 minuta čtení

Bull market / Býčí trh 🐂

Období, kdy se ceny akcií, kryptoměn nebo jiných cenných papírů významně zvyšují.

Bull market (býčí trh) je označení pro trh, který je charakterizován růstem cen aktiv. Tento typ trhu se obvykle vyskytuje v období ekonomického růstu a je spojen s nárůstem důvěry investorů v trh. V bull marketu jsou ceny aktiv obecně vyšší než v předchozích obdobích.

Je důležité si uvědomit, že trhy se mohou měnit, střídat nebo prolínat a že bull market může být přechodné období, které je následováno poklesem cen a přechodem do bear marketu (trhu s klesajícími cenami).

Seznam kapitol: