1 minuta čtení

Centrální banka

Formálně nezávislá finanční instituce, která řídí měnovou politiku země a udržuje stabilitu finančního systému.

Centrální banka je finanční instituce, která je formálně nezávislá na politické situaci a vládě. Jejím hlavním úkolem je řídit měnovou politiku země, stabilizovat finanční systém a tím udržovat stabilní státní měnu. Centrální banka je z pravidla nejvýznamnější bankou v dané zemi, je zodpovědná za udržování stability měny a má také široké pravomoce. Například „tiskne“ (vytváří) peníze, reguluje výši úrokových sazeb, tvoří intervence na měnovém trhu nebo finančně pomáhá bankám v nouzi.

Seznam kapitol: