2 minuty čtení

CPI

Index spotřebitelských cen, který se používá k měření inflace nejen v kryptoměnách.

CPI v kryptoměnách je index spotřebitelských cen, který se používá k měření inflace. Tento ukazatel se používá k porovnávání cenové hladiny s předchozími obdobími a sledování, jak se ceny mění v průběhu času.

Pod CPI indexem si představte koš spotřebních věcí, třeba hygienické potřeby, rohlíky, máslo, mléko, nájem. U těchto položek si zjistěte cenu a období, ve kterém tuto cenu mají. Spotřební koš se součtem cen pak můžete porovnávat s vývojem cen za různá období a tím zjišťovat deflaci či inflaci. Obvykle je se CPI vyjadřuje v %.

Inflace v kryptoměnách je proces, při kterém se hodnota kryptoměny snižuje v důsledku zvýšeného množství kryptoměny v oběhu. To může být způsobeno několika faktory, jako je například zvýšení počtu mincí v oběhu. CPI se používá k monitorování a pomáhá investorům předvídat budoucí cenové výkyvy.

Seznam kapitol: