1 minuta čtení

DAO

Decentralizovaná Autonomní Organize - je řízená tak, že o většině činností v organizaci rozhodují sami členové pomocí hlasování.

DAO je organizace, která může mít komerční cíl, nebo i být neziskovým projektem či komunitou lidí. Důležité však je, že tato organizace je vlastněna jejími členy a všichni rozhodují o směřování a aktivitách dané organize pomocí tokenů. Hlasování se provádí skrz smart kontrakty, což je automatizované, demokratické a spravedlivé. 

Celý koncept stojí na principech demokracie, díky čemuž může každý uživatel ovlivnit, jaká rozhodnutí organizace učiní. DAO se díky tomu stává čím dál více populárnější.

Nejznámější takové organizace ve světě jsou MakerDAO a Bankless DAO.

Seznam kapitol: