2 minuty čtení

Double spend / Problém dvojí útraty

Situace, kdy na síti neoprávněně použijete jeden stejný coin při dvou platbách.

Problém dvojí útraty je situace, která je vážným rizikem platebních sítí, kde nefiguruje centrální subjekt, který síť kontroluje. Před vznikem Bitcoinu nebyl doposud tento problém úspěšně vyřešen. Pokoušeli se o to projekty jako Bitgold nebo Ecash, neúspěšně. 

Proto je Bitcoin tak výjimečný. Bez centrální autority, tedy 3. strany, vznikl platební systém, který vyřešil problém dvojí útraty. Celému konceptu pomáhá právě blockchain a způsob (algoritmus), jakým jsou transakce uzavírané do bloků.  

Dvojí útratu si představte jako situace, kdy máte 100 Kč a platíte jimi. Získáte za to zboží, ale poté si peníze vezmete zpět a znovu tou samou stokorunou zaplatíte jiné zboží. Máte tak za tu samou stokorunu dvojnásobek zboží. Díky těžařům a uzlům v síti probíhá ověřování, takže pokud by nějaká taková zvláštní situace nastala, transakce/blok budou v síti odmítnuty. Existuje však situace, kdy je dvojí útrata teoreticky možná. Moc se nevyplatí a rozhodně není vůbec jednoduchá. Taková situace by nastala ve chvíli, kdy těžařský pool má více než 51 % těžební síly na síti. Mohl by uskutečnit tzv. 51 % útok. Pro představu, v době psaní tohoto textu (leden 2023), dosahuje jeden z těžařských poolů na Bitcoinové síti 32 % těžební síly z celé sítě. Ostatní pooly mají mezi 10-20 % těžební síly.

Seznam kapitol: