1 minuta čtení

Gas ⛽

Vyjádření ceny nákladů na provedení transakce či spuštění smart kontraktů na Ethereové síti.

Gas, neboli palivo, je de facto poplatek za provádění aktivit na Etherové sítě. Vyjadřuje cenu nákladů za provedení transakce či spuštění smart kontraktu. Tento poplatek je placen uživateli a získávají jej validátoři. Cena poplatku se mění na základě vytíženosti sítě a funguje podobně jako poplatky na bankovním účtě – pokud potřebujete zpracovat transakci okamžitě, je poplatek vyšší. Gas se vyjadřuje v malých jednotkách ETH, nejběžněji v gwei, což je 0,000000001 ETH.

Seznam kapitol: