2 minuty čtení

MiCA

Regulace kryptoaktiv v Evropském prostoru. Týká se vydávání, veřejného nabízení a přijímání kryptoaktiv k obchodování a poskytování některých služeb.

Nařízení MiCA (Markets in Crypto-Assets) má za cíl regulaci kryptoměn v Evropské unii. Vejde v platnost 18 měsíců po schválení jeho finálního znění, což bude v roce 2024. Týká se členských států Evropské unie a subjektů, které v těchto zemích nakládají s kryptoaktivami. Legislativa vznikla jako jednotné nařízení pro všechny tyto subjekty. 

Jednotná pravidla se týkají:

  • transparentnosti a zveřejňování informací při vydávání, veřejném nabízení a přijímání kryptoaktiv k obchodování na obchodní platformě pro kryptoaktiva;
  • udělování povolení pro poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy a dohled nad nimi;
  • provozu, organizaci a řízení emitentů tokenů vázaných na aktiva, emitentů elektronických peněžních tokenů a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy;
  • ochrany držitelů kryptoaktiv při vydávání, nabízení veřejnosti a přijímání k obchodování;
  • ochrany klientů poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy;
  • opatření k zabránění zneužívání trhu a tím zajištění integrity trhů s kryptoaktivy (zdroj)
Seznam kapitol: