1 minuta čtení

Rebalancing ⚖️

Jde o proces, kdy přizpůsobujete složení investičního portfolia tak, aby odpovídalo původním nebo požadovaným cílům portfolia.

Rebalancing neboli vyrovnání. V kontextu investování znamená proces přizpůsobení složení investičního portfolia tak, aby odpovídalo původním nebo požadovaným alokačním cílům (velikosti jednotlivých částí). Během času mohou různé aktiva v portfoliu růst nebo klesat na hodnotě různými rychlostmi, což může vést k odchylkám od požadované alokace. Rebalancing často zahrnuje prodej aktiva, které v hodnotě přerostlo svou původní alokaci, a nákup aktiva, které zaostalo, aby se dosáhlo požadované rovnováhy.

Tento proces pomáhá udržet riziko portfolia v souladu s investiční strategií a může také pomoci maximalizovat výnosy tím, že pravidelně „prodává vysoko“ a „kupuje nízko“.

Seznam kapitol: