2 minuty čtení

API

Sada pravidel, která definuje, jak mohou různé softwary a služby navzájem komunikovat a společně používat své funkce a data.

API je zkratka z anglického Application Programming Interface, tedy rozhraní pro programování aplikací. Je to standardizovaný způsob, jakým mohou software nebo webové aplikace mezi sebou komunikovat. API umožňuje, aby jedna aplikace používala funkce nebo data druhé aplikace bez toho, aby bylo nutné znát její interní implementaci nebo zdrojový kód.

API se skládá z pravidel a protokolů, které definují, jak se mohou aplikace připojovat k API a jakým způsobem mohou odesílat a přijímat data. API může být implementováno jako webové API, které je přístupné přes webový protokol HTTP, nebo jako lokální API, které je dostupné pouze pro aplikace běžící na stejném zařízení nebo ve stejném síťovém prostředí.

API jsou často používány ke zlepšení propojenosti mezi různými aplikacemi a pro snadnější integraci nových funkcí do stávajících aplikací. Příkladem může být webová aplikace používající API banky pro získání aktuálních údajů o účtech a transakcích, nebo může mobilní aplikace používat API mapové služby pro zobrazení mapy a vyhledávání míst. 

Další využití API může být aplikace na sledování vašeho portfolia – díky API klíči si ji jednoduše propojíte se svým účtem na kryptoměnové burze a aplikace bude sama automaticky sledovat, jaké kryptoměny se aktuálně nacházejí ve vašem portfoliu.

Seznam kapitol: