2 minuty čtení

ETF

ETF, neboli Exchange Traded Fund, je investiční fond, který sleduje určitý index, dluhopisy nebo skupinu aktiv.

ETF je zkratka pro Exchange Traded Fund (česky je to fond obchodovaný na burze). ETF je typ investičního fondu a produktu obchodovaného na burze, podobně jako akcie. Sleduje určitý index, komoditu, dluhopis nebo skupinu aktiv a usiluje o napodobení výkonnosti tohoto indexu nebo aktiva. Zde je stručný přehled:

  • Diverzifikace – může obsahovat stovky nebo tisíce akcií nebo dluhopisů, což investičnímu portfoliu poskytuje širokou diverzifikaci jediným nákupem.
  • Likvidita – obchodovatelný na burze, což znamená, že je můžete koupit nebo prodat během obchodního dne za tržní ceny, stejně jako akcie.
  • Nízké náklady – většina ETF má nižší náklady na správu než tradiční vzájemné fondy, což je činí atraktivními pro nákladově citlivé investory.
  • Transparentnost – fondy obchodované na burze musí zveřejňovat své držby, takže investoři vědí, co fond vlastní.
  • Flexibilita – Investoři mohou provádět různé obchodní strategie s ETF, včetně short prodeje nebo nákupu na páku.

ETF mohou sledovat širokou škálu trhů a segmentů, od tradičních akciových indexů, přes komodity, až po sektory nebo specifické země – příkladem může být S&P 500 (500 největších amerických společností) .

V posledních letech se objevuje také mnoho diskusí o potenciálním zavedení kryptoměnových ETF.

Seznam kapitol: