Začátečníci
8 minut čtení

Bitcoin: Ochrana proti inflaci?

Je možné se nějak ochránit proti nekonečné inflaci? Jednou z nejlepších variant je Bitcoin. Proč právě nejlepších? Přečtěte si!

Kryštof B. Hájek
Kryštof B. Hájek
7. 6. 2024
Bitcoin: Ochrana proti inflaci?

V době rostoucích cen a klesající kupní síly peněz se mnozí z vás obrací k otázce: Jak můžu ochránit proti inflaci své úspory? Odpověď může překvapit: Bitcoin. První a nejznámější kryptoměna na světě, nabízí unikátní ochranu proti inflačním tlakům, které ničí hodnotu tradičních měn.

Omezená nabídka jako základní kámen 🪨

Na rozdíl od fiat měn, které mohou vlády a centrální banky tisknout v neomezeném množství, Bitcoin má pevně stanovený limit 21 milionů mincí, který nikdy nebude překročen. Tato omezená nabídka je základním principem, který chrání Bitcoin před ztrátou hodnoty. Ve světě, kde se peníze neustále tisknou, se Bitcoin jeví jako maják stability.

Halvingy regulující nabídku ✂️

Bitcoin přibližně každé čtyři roky prochází procesem zvaným „halving“ neboli půlení. Během něj se odměna za těžbu nových bloků snižuje na polovinu. Tento mechanismus automaticky snižuje rychlost, s jakou jsou nové bitcoiny uvolňovány do oběhu. Pomalu, ale jistě se blíží k jeho maximální nabídce. Tímto způsobem halvingy pomáhají předcházet inflaci a udržovat hodnotu Bitcoinu v čase.

Graf vývoje inflace bitcoinu BTC od roku 2009 do 2040

Decentralizace odolná vůči manipulaci

Díky své decentralizované povaze není Bitcoin pod kontrolou žádné vlády, instituce nebo jednotlivce. To ho činí velmi odolným proti manipulaci nebo politickým zásahům, které mohou vést k inflaci. V Bitcoinové síti jsou pravidla jasná a neměnná, což zajišťuje férové a transparentní prostředí pro všechny uživatele.

Globální aktivum mimo tradiční finanční systémy 🌐

Bitcoin poskytuje možnost diverzifikovat investiční portfolio mimo tradiční finanční systémy, které mohou být zranitelné vůči inflaci. Jako globálně přijímané aktívum s rostoucím přijetím a uznáním nabízí Bitcoin alternativní způsob, jak uchovat a potenciálně zvýšit hodnotu vašeho majetku.

Chci taky svou část BTC

Pevný základ proti inflaci

V dnešním nejistém ekonomickém prostředí představuje Bitcoin nejen novou technologii nebo investiční příležitost, ale také pevný základ pro ty, kteří hledají ochranu proti inflaci. Jako ochrana proti erodující kupní síle tradičních měn nabízí Bitcoin nejen finanční svobodu, ale i možnost zachování hodnoty vašich úspor pro budoucí generace.

Vzdělání / FAQs

Co je to inflace?

Inflace je ekonomický termín, který popisuje postupný růst cen zboží a služeb v ekonomice během určitého časového období. Když ceny rostou, každou jednotkou měny nakoupíte méně zboží než předtím – snižuje se tedy kupní síla peněz.

Inflace je často způsobena zvýšením množství peněz v oběhu. To vede k tomu, že mají lidé více peněz na utrácení a poptávka po zboží a službách se zvyšuje. Vlády a centrální banky se snaží inflaci regulovat, aby udržely ekonomiku stabilní.

Proč investovat do něčeho tak volatilního jako Bitcoin?

Cena bitcoinu dokáže kolísat o procenta denně, nebo i desítky procent týdně. I když se volatilita bitcoinu (míra kolísání) postupem let zmenšuje, stále je vyšší než u jiných tradičních aktiv. Proto vám také nedoporučujeme s bitcoinem obchodovat v řádu týdnů nebo dokonce dnů. Když bitcoin nakoupíte a budete ho držet několik let, je to ta nejlepší strategie. Neexistuje totiž nikdo, kdo by držel bitcoin 5 let a nevydělal na tom.

Jaký je vývoj inflace a jaký ceny bitcoinu?

Na co vám v roce 2019 stačilo 100 000 korun, na to byste v roce 2023 potřebovali 136 490 korun. Průměrná meziroční inflace mezi zobrazenými lety dosáhla hodnoty 8,09 %.

Jaktože má bitcoin omezenou nabídku?

Bitcoin byl navržen svým tvůrcem pod pseudonymem Satoshi Nakamoto s pevně stanoveným limitním počtem 21 milionů mincí, aby zaručil jeho vzácnost a hodnotu, podobně jako má třeba zlato.

Toto omezení je zabudováno přímo do základního kódu Bitcoinu a je klíčovým prvkem, který zabraňuje inflaci tím, že zabraňuje neomezenému vytváření nových mincí. Tím se Bitcoin liší od tradičních měn, kde vlády a centrální banky mohou teoreticky tisknout peníze neomezeně, což vede k znehodnocení měny.

Stanovením pevného limitu 21 milionů Bitcoin získává vlastnost vzácnosti, což pomáhá udržovat jeho hodnotu v průběhu času.

Koupit si bitcoin
Kryštof B. Hájek
Článek napsal Kryštof B. Hájek

Bitcoin poprvé poznal v roce 2014, kdy mu ještě příliš nevěřil. Později se o něj ale začal více zajímat a pochopil, v čem spočívá kouzlo blockchainu a decentralizace. Starý finanční svět podle něj potřebuje v mnohém vylepšit, proto je rád, že se může svým malým dílem účastnit vzniku světa nového.

Seznam kapitol:
Druhé vrstvy nad Bitcoinem
Pokročilí
4 minuty čtení

Druhé vrstvy nad Bitcoinem

Bitcoin: Roční zhodnocení 63 % 4 minuty čtení

Bitcoin: Roční zhodnocení 63 %

Bitcoin: Proč patří do každého portfolia 4 minuty čtení

Bitcoin: Proč patří do každého portfolia