15 minut čtení

Zdanění kryptoměn – krypto a daně v roce 2024

Kryštof B. Hájek
Kryštof B. Hájek
17. 1. 2024

Zní vám téma zdanění kryptoměn děsivě? Některým způsobují i myšlenky tímto směrem nevolnost a úzkost. Ale poměrně zbytečně. Sami zjistíte, že nejde o nic složitého a náročného, čeho je potřeba se obávat. Po přečtení našeho návodu zdaníte své krypto příjmy i v roce 2024 snadno i bez pomoci poradců.

Co je vlastně kryptoměna?

Nejprve si ujasníme to nejzákladnější – za co se vlastně kryptoměna z pohledu českého Zákona o daních z příjmu považuje?

Ačkoliv se většina kryptoměn svou podstatou blíží standardním měnám (fiatu) nebo cenným papírům, zákon je definuje jako nehmotnou movitou věc. Z toho důvodu spadají všechny burzovní obchody v kryptoměnách pod § 10 Zákona o daních z příjmů jako Ostatní příjmy.

Když nejde o podnikání

Pro režim zdanění vašich obchodů je stěžejní, zda se jedná o podnikatelskou nebo příležitostnou činnost. V zásadě lze říct, že u většiny běžných krypto investorů o podnikatelskou činnost nejde

Aby vaše obchodování vykazovalo známky podnikání, museli byste obchodovat aktivně každý den několik hodin, zkrátka mít obchodování jako svůj hlavní zdroj obživy. Jenže drtivá většina z vás chodí do práce nebo už podniká ve zcela jiném oboru, a s kryptem obchoduje víceméně ve svém volném čase. 

Tím pádem vaše činnost nevykazuje znaky podnikání, ale jedná se spíš o příležitostnou činnost nebo správu vlastního majetku

Váš příjem (coby fyzické osoby) vzniká v okamžiku převodu kryptoměny na fiat, případně jinou kryptoměnu, nebo směnu za zboží či službu. Samotná koupě kryptoměny zdanitelný příjem nepředstavuje.

Jak mám tedy takový příjem zdanit?

Dílčí základ daně za kalendářní rok této činnosti se vypočte jako souhrn příjmů, od kterých lze odečíst náklady. Uplatnit ale můžete pouze náklady v podobě pořizovací ceny kryptoměny a případných nákladů souvisejících s prodejem (např. poplatky na burze). Ostatní náklady, jako třeba spotřeba energie, uplatňovat nelze. Stejně tak není možné využít paušální náklady

Ze základu daně do 48násobku průměrné mzdy (pro uplynulý rok 2023 je to 1 935 552 Kč) se vypočte daň ve výši 15 %

Ze základu daně, který 48násobek průměrné mzdy přesáhne, se vypočítá daň 23 %. Překročení limitu se posuzuje v součtu za všechny vaše dílčí základy daně. Z příležitostné činnosti se neodvádí sociální a zdravotní pojištění.

Pokud vám za kalendářní rok z této činnosti vznikne ztráta, není bohužel možné ji převádět do dalších období, ani ji uplatnit zpětně. Ztráty z prodeje kryptoměn můžete kompenzovat pouze v rámci jednoho kalendářního roku ziskem z prodeje jiné kryptoměny. 

Při vyplňování daňového přiznání vepište výši příjmů z krypta do Přílohy č. 2, části Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona). Do kolonky uveďte „Prodej movitých věcí nespecifikovaných v § 10“ nebo rovnou „Prodej kryptoměn“.

V případě ztrát vašeho portfolia můžeme doporučit některé ziskové kryptoměny na konci prodat a hned je zas opět nakoupit.

Obchoduju, tedy podnikám

Tato varianta platí pouze pro tradery, kteří věnují obchodování s kryptem většinu svého času a v zásadě nemají žádné ostatní výrazné příjmy. 

Pokud pro vás tedy obchodování představuje hlavní pracovní nástroj a zdroj obživy, tak už vykazujete znaky podnikání. 

Za podnikatelskou činnost bude taky považováno poskytování kryptoměnových služeb pro další osoby a těžba kryptoměn.

V případě, že bude vaše obchodování spadat do podnikatelské činnosti, musíte si (jako fyzická osoba) k dané činnosti zřídit živnostenské oprávnění.

Obchodování jako podnikatel

Váš příjem podnikatele (fyzické osoby) vzniká v okamžiku převodu kryptoměny na fiat, případně jinou kryptoměnu, nebo směnu za zboží či službu. Je to tedy stejné jako u nepodnikatele – samotná koupě kryptoměny nepředstavuje zdanitelný příjem.

Nerealizované zisky či ztráty z držby kryptoměn daňovou povinnost nijak neovlivňují. 

Dílčí základ daně za kalendářní rok z této podnikatelské činnosti se vypočte jako souhrn příjmů od kterých lze odečíst náklady. Zde si můžete vybrat, zda bude uplatňovat náklady ve skutečně vynaložené výši (tzn. zejména pořizovací cena prodané kryptoměny a dále např. náklady na energii, náklady na vybavení, apod.), přičemž tyto vynaložené náklady musíte v případě daňové kontroly prokázat. 

Druhou variantou je uplatnění paušálních nákladů, a to ve výši 60 % z příjmů. Maximální výše takto uplatněných paušálních nákladů může činit 1 200 000 Kč. Paušální výdaje ve výši 60 % můžete uplatnit pouze tehdy, máte-li pro obchodování s kryptoměnami živnostenské oprávnění. Pokud nemáte, můžete uplatnit nejvýše 40% paušální výdaj.

V případě obchodování s kryptoměnami je samozřejmě reálné, že můžete za kalendářní rok z této činnosti vykázat ztrátu. Pro ztrátu je tu možnost přesunutí si ji do dalších období, kdy se může jednat o položku snižující základ daně. Nebo je tu taky možnost podání dodatečného daňového přiznání až za 2 roky zpětně, uplatnit v nich tuto daňovou ztrátu a zažádat FÚ o vrácení přeplatku na dani. (Daňovou ztrátu uplatňujeme proti ziskům ze všech ostatních činností kromě zaměstnání, a to i v roce vykázání ztráty z podnikání.)

Pokud v rámci své podnikatelské činnosti obchodujete i těžíte zároveň, musí být režim uplatnění nákladů u obou činností shodný.

Těžba kryptoměn

Samotné nabytí kryptoměny těžbou nepředstavuje zdanitelný příjem. V tomto případě vzniká váš příjem až v okamžiku směny vytěžených kryptoměn na fiat či jinou kryptoměnu, nebo za zboží či službu.

Pokud jste krypto nepřevedli na české koruny, doporučujeme pro stanovení hodnoty příjmu použít aktuální kurz platný na burze v okamžiku, kdy jste převod provedli. Případně můžete použít kurz z důvěryhodného internetového zdroje.

Postup pro vypočítání dílčího základu daně je stejný jako v předchozím případě „Obchodování jako podnikatel“.

Kdy a jak přiznání podat

Příjmy z kryptoměn se zdaňují v rámci standardního DP fyzických osob, které je nutno odevzdat osobně do 1. dubna, nebo elektronicky do 2. května. A pokud máte daňového poradce, termín pro podání je až 1. července. 

V případě podnikatelské činnosti je také třeba do 30 dnů od termínu podání přiznání podat přehledy o příjmech a výdajích ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Na základě vykázané daňové povinnosti se vám pak stanovují zálohy na daň z příjmů.

Co musím vyplnit, když přemýšlím o zdanění kryptoměn
Přiznání k dani z příjmů

Musím zaplatit DPH?

Na to je jednoduchá odpověď – pokud nejste podnikatel, tak ne. A pokud jste, tak také ne, ale jen to máte o něco složitější.

Z pohledu daně z přidané hodnoty je směna kryptoměny na jinou kryptoměnu nebo na fiat finanční činností. Ty jsou od DPH osvobozeny bez nároku na odpočet. Nárok vzniká pouze u finančních činností s místem plnění v třetí zemi nebo v souvislosti s vývozem zboží. 

Avšak pozor – přestože je směna kryptoměn osvobozenou činností, vstupuje do obratu pro výpočet povinnosti registrace k DPH. Pokud tak jako fyzická osoba-podnikatel směníte ve 12 po sobě jdoucích měsících kryptoměny za více než 1 milion korun a navíc uskutečníte jakékoliv další plnění, které není osvobozeno od DPH, vznikne vám povinnost registrace k DPH

Pokud však uskutečňujete pouze transakce s kryptoměnami, či jiné činnosti osvobozené od DPH, nevznikne vám povinnost k registraci. 

Od 1. ledna 2023 se hranice pro povinnou registraci k DPH zvýšila z 1 mil. na 2 miliony Kč. Do obratu pro povinnou registraci k DPH navíc spadá pouze činnost pronájmu či nájmu nebo jiné formy poskytnutí výkonu počítačů. Předmětem jsou tedy formy služeb, nikoliv samotné obchodování na burze s kryptoměnami.

A když těžím?

Těžba kryptoměn není předmětem DPH. Nenaplňuje totiž znaky úplatného dodání zboží či poskytnutí služby. S tím souvisí i nemožnost uplatnění nároku na odpočet DPH u nakoupeného zboží či služeb.

Nic strašného, viďte?

Už jste se sami přesvědčili, že zdanění krypta není jaderná fyzika. Doufáme, že jsme vás uklidnili a hlavně vysvětlili, jak celý proces zvládnout. 

Nemohli jsme tu samozřejmě detailně rozepsat všechny situace, to by byl článek třikrát delší a méně srozumitelný, proto jde spíše o obecný návod. Ve složitějších případech vždy doporučujeme individuální posouzení celé situace, abyste obdrželi nejoptimálnější model obchodování a předešli potenciálním sporům s .

Zdanění a účetnictví kryptoměn nemusí být chaos

Obchodujete s kryptoměnami často a máte už trochu zmatek v množství jednotlivých transakcí? Mohl by se vám hodit nástroj na kryptoměnové účetnictví WhaleBooks.

S tímto českým softwarem můžete jednoduše a přehledně sledovat vaše investice do kryptoměn a vytvářet podrobné zprávy o svém portfoliu. Díky několika nástrojům jde snadno importovat data z kryptoměnových burz, na kterých obchodujete, a automaticky je kategorizovat.

Také z nich můžete vygenerovat daňový výkaz, který bude podkladem k vašemu daňovému přiznání s přesně vypočítaným základem daně.

Pokud chcete mít s vaším krypto zdaněním a účetnictvím co nejméně starostí a mít o něm co nejlepší přehled, můžeme WhaleBooks jedině doporučit.

Zdar kryptu i vašemu úspěšnému přiznání!

Kryštof B. Hájek
Článek napsal Kryštof B. Hájek

Bitcoin poprvé poznal v roce 2014, kdy mu ještě příliš nevěřil. Později se o něj ale začal více zajímat a pochopil, v čem spočívá kouzlo blockchainu a decentralizace. Starý finanční svět podle něj potřebuje v mnohém vylepšit, proto je rád, že se může svým malým dílem účastnit vzniku světa nového.

Seznam kapitol:
Krypto je plné podvodů. Opravdu?
Začátečníci
5 minut čtení

Krypto je plné podvodů. Opravdu?

Jak ušetřit na BTC poplatcích používáním nových adres Taproot
Pokročilí
5 minut čtení

Jak ušetřit na BTC poplatcích používáním nových adres Taproot

Kde platit bitcoinem
Začátečníci
5 minut čtení

Kde platit bitcoinem